När byrålådorna är överfulla

Kriser & sorger skall inte sopas under mattan eller stoppas undan i någon byrålåda. För oavsett hur stor matta man har från början eller hur många lådor den där byrån har från början så står man där en dag med överfulla lådor eller avslöjande stor bula på mattan.

Då väller obearbetade sorger och ogenom-pratade kriser fram i dagsljuset. Har då sorgen eller krisen verkar övermäktig när den en gång gömdes undan så har den bara växt o växt där i sitt gömsle.

När man tar mer ansvar för andra än för sitt eget välbefinnande så kan det inte barka annat än åt skogen förr eller senare.

Inte heller kan man skruva tillbaka klockan och välja ett annat sätt att hantera sorger & kriser. Inte när man är 55 + Då har man ett helt liv bakom sig. Ett liv fyllt med upplevelser både goda och mindre goda.

Inte  kan man skaffa ytterligare en matta eller ytterligare en byrå. Men jag tror inte heller att man kan gå en annan väg i sin krishantering – tror helt enkelt att man är för gammal för det. Om man i hela sitt liv varit ensam om att handskas med livet, har livet stundtals tagit över och handskas med en istället och livet har alltid hårdhandskarna på. Hur är det möjligt att vid 55 + helt plötsligt kunna ta hjälp av andra. Hur skall man  ens kunna tänka tanken? Hur skall man kunna blottlägga sina sorger när man inte ens själv törs ta i dem?

Hur skall man kunna vara så illojal att man lämnar ut andra när man ensam tagit på sig hela skulden vid krissituationer?

*suck*

Ibland tar villrådigheten helt överhanden i ett annars så logiskt tänkande.

Får nog leta efter en liten liten liten tom  lönnlåda i den där annars så sprängfyllda byrån………………………

Annonser
Published in: on januari 11, 2012 at 8:38 e m  Comments (2)  
Tags: , , ,