Brott mot traditionerna

Eller skall man kanske säga avbrott i traditionerna!

Vanor mår vi bra av, bra vanor som bildar traditioner. Men alla har vi olika sorters traditioner och olika vanor.

Så hur gör nya par? Där parterna levt ett långt liv efter sina vanor och traditioner var och en på sitt håll. När dessa traditioner och vanor skall jämkas samman kan det i bästa fall uppstår nya vanor och nya traditioner som alla mår bra av. Men i värsta fall kan det uppstå slitningar och gräl som alla bara mår dåligt av och som kan leda till uppbrott och skilsmässa.

Skall enbart den ena foga sig och ge med sig inför den andres vanor och traditioner? Kanske den som inte behöver anstränga sig utan enbart fortsätter med sina vanor och traditioner inte ens märker den andres uppoffring. Hur mår då den som fogar sig och ändrar sina vanor?

Eller skall bägge göra avkall på sina vanor och traditioner för att på så sätt mötas på halva vägen vilket kanske resulterar i att bägge blir missnöjda och tycker allt bara blir halvdant och trist.

Eller skall bägge stenhårt hålla fast i sina traditioner och vanor och förhandla sig fram till varannan års deal?

Eller skall parterna helt enkelt lösa upp förbindelsen och gå skilda väger?

Vid ingen annan högtid än jul framgår detta med traditioner och vanor så klart och vid ingen annan högtid är dessa traditioner så viktiga. För de allra flesta människor.

Så hur gör Ni som startat om med nya partner ?

Annonser
Published in: on december 25, 2010 at 1:36 e m  Comments (3)  
Tags: , ,