I väntan på döden

Dödens väntrum , ett ställe man inte vill vara i.

Trots det är väntrummet ständigt fullt. Nu menar jag som Ni säkert förstår inte dem som kommer dö…….

Mina tankar är hos oss så kallade ”nära och kära”

När man inser att någon inom överskådlig tid kommer sluta andas så sätts hela tillvaron på vänt. Man blir liksom handlingsförlamad, får svårigheter med att planera framåt, velar om beslut , osv.  Medans den som själv är medveten om att slutet nalkas endera bara ger upp eller forcerar fram det de haft på sin ”bucket list”

Som en nära vän i cancerbehandling säger ”Har aldrig förr velat leva så mycket som jag vill nu”

Allt fler runt omkring oss drabbas av sjukdomar som har dödlig utgång. Allt fler blir vi som vistas i dödens väntrum.

Förnuftet och logiken säger: ta till vara på tiden medans tid är. Ta inte ut sorg i förskott. Medans hjärtat skriker i vånda över att klockan obönhörligen tickar tickar tickar

När hjärtat hos det lilla barnet i magen slutar slå slutar även tiden gå för en stund. Man håller liksom andan och försöker av ren o skär viljekraft få igång det lilla hjärtat igen. Den meningslösa ouppfyllda önskan förlamar hela ens väsen och lämnar för all framtid spår i ens själ.

När ens anhöriga kommer upp i viss ”aktningsvärd ålder” så säger förnuftet att nu närmar sig slutet och eftertanken kommer som ett brev på posten. har jag sagt mitt hjärtats mening högt till denna personen? Har jag i mitt innersta glömt och förlåtet de orättfärdigheter som begått?

Vid sjukdomar särskilt de akuta aggressiva så skall man som anhörig både handskas med sina egna chockartade känslor men även finnas där för den ”kära”. Inte det lättaste. Är ju inget man kan träna upp sig inför. Dessutom så väljer olika drabbade att själv handskas med sjukdomen på olika vis. Kanske inte alltid förutsägbart. Snarare tvärtom kan jag nog säga utifrån min egen erfarenhet.

Positivt är de insikter man kommer fram till även om man önskar sig andra vägar att komma fram till dem. Vad som är viktigt och vad som är oviktigt livet som stort, för ens eget välmående, i relationer osv.

Man övas i tacksamhet och ödmjukhet.

 

Annonser
Published in: on april 7, 2019 at 8:00 e m  Comments (4)  
Tags: ,