Fast i datorernas våld

Låter illa och har länge ansetts vara en framtida verklighet. Men kanske är vi redan där.

Då syftar jag inte på spelmissbrukare à la World of Warcraft. Utan på oss alla alldeles vanliga människor i nästan alla åldrar. Även om de allra minsta barnen inte ännu sitter framför laptopen så kryper användandet ner i åldrarna.

Bankärenden, reseplanering, skolundervisning, tv-sändningar, arbetsökande, bokläsning, musiklyssnande, infosökande över huvudtaget , osv. Allt sker eller förväntas ske via datorn och internet.

Finns du inte på facebook så finns du inte! Den social biten i människors liv utspelas alltmer via datorn.

Då skall vi ändå vara medvetna om att många saknar tillgång till dator & internet. Trots att tillgången till dessa ökar via skola, arbetsplatser, bibliotek, cafeér osv.  Åtminstone generationen äldre än mej är oftast helt utan dator & internet. De senare är kanske likväl de som skulle ha mest nytta av den nya tekniken då de är mer eller mindre låsta vid bostaden.

Företag & institutioner tar allt mer för givet att vi skall ha ”appar” för att kunna ta del av deras varor och tjänster. Jag vet inte ens vad en ”app” egentligen är!. Har varken smartphone eller läsplatta och är ej ensam om detta ÄVEN om jag är starkt medveten om att jag alltmer tillhör en minskande skara.

Nu bildas en ny klass av människor i vårt land. En undre klass – under underklassen – där vi ”fattiga” som saknar internet-tillgång görs inte bara osynliga utan även medellösa. Vi stängs ute från samhället och samhället slår ifrån sig med både händer och fötter. ”Tvärtom” – säger samhället – ”vi har gjort det ännu lättare för ALLA att ta del av våra verksamheter genom att synas på twitter & facebook samt tillhandahålla appar”

Visst skall vi ta till oss nya teknik men inte låta tekniken ta över oss och våra liv.

Jag får dock känslan att vi med raska steg eller snarare i expressfart är på väg just dit.

Rätta mig om jag har fel………………………….

Dessutom har skrivstilen försvunnit för den yngre generation. Redan nu är konsten att  både att skriva och att läsa förlorad för de yngre som enbart kan skriva via tangentbord………..  Jag kan skriva skrivstil för jag är så gammal att jag fick lära det i skolan. Plus det har jag gått kurser i läsning av gammal handstil. Vilket är en förutsättning för att klara läsa gamla kyrkoböcker………… Men det är ett helt annat ämne

Annonser
Published in: on februari 19, 2014 at 10:10 f m  Comments (4)  
Tags: , , ,