Prata politik

Prata politik! Samtala om politik! Njae kanske inte. De allra flesta vill nog hellre diskutera politik, debattera om politik och hålla långa monologer om politik.

Så vad är då politik och vad klassas som diskussion  och vad klassas som debatter! Finns det några regler inom debatten! Inom vilka former diskuteras politik!

Klart det finns regler och former att hålla sig till i större sammanhang men nu tänker jag närmast på det lilla vardags-samtalet som har en tendens att urarta. Samtalen mellan makar, mellan arbetskamrater, mellan vänner osv

Kan man vräka ur sig vad som helst/  hur som helst i politikens namn och samtidigt behålla sin värdighet & sin trovärdighet?

Får alla deltaga i politiska debatter? Oavsett vilken politik man sällar sig till? Kan man eller har man samma rättigheter förvänta sig respekt oavsett vilken åsikt man har? Visst har vi åsiktsfrihet i vårt land men gäller den i praktiken i det lilla formatet som jag nu tänker på.

Gäller åsiktsfriheten bara så länge man håller sig till majoritetens åsikter eller gäller ”Du får tycka vad du vill så länge som du tycker som jag”

Har man per automatik rätt själv bara för att man tycker den andre har fel?

Om vi skall som exempel ta ett politisk parti ”B” som Herr ”A” väljer att rösta på. Är vi då per automatik säkra på vad & hur Herr A tycker och tänker? Måste Herr A automatiskt instämma i allt parti B står för, föreslår och kämpar för?. Kan det inte vara så att Herr A anser att parti B ligger närmast vad han själv anser! Eller kan det vara så att Herr A helt enkelt enbart instämmer i parti B:s grundideologi! Mister Herr A sin trovärdighet eller sin rätt att rösta på parti B om han inte instämmer i rubbet i parti B:s nuvarande politik?

För i så fall tror jag inte många skulle våga rösta alls i dagens läge.

Kanske är det så att man ej skall döma Herr A på sin egen uppfattning om parti B och dess politik.

Samtal kan vara svårt om samtalsparterna är olika i sin samtalsform och om parterna inte håller sig till samma regler. Att då tro sig kunna prata politik är nästan omöjligt. Det gäller att visa ödmjukhet. Att mer lyssna på den andre än att själv prata. Att hålla sig saklig utan att blanda in sin egen uppfattning om motparten. Att aldrig gå till personangrepp utan enbart hålla sig till sakfrågan.

Om man inte klarar av att respektera motparten för dess åsikter så blir det ingen diskussion. En diskussion har ej som syfte att vinna över motparten till att få samma åsikt som en själv eller att idiotförklara motparten. Bästa diskussionen är när man kommer överens att man har olika åsikter och visat varandra respekt för just detta. Att man lyssnat, tagit in och lärt sig något.

Till slut, man måste inte alltid i alla lägen hävda sin egen åsikt som den enda sanna åsikten.

Annonser
Published in: on januari 24, 2014 at 1:22 e m  Comments (3)  
Tags: