Fri Tandvård för barn och ungdomar

Fri Tandvård för barn och ungdomar. Det är vad de flesta tror att Sverige ståtar med. Men är detta verkligen sant?

Det är dagens fråga. Hur länge är man ungdom? Ja se det skiftar beroende på vart man bor.

Så här säger tandvårdsguiden.com

”Barn och ungdomar har fri tandvård

Till och med det år du fyller 19 får du gratis tandvård som bekostas av landstingen. Vissa landsting har andra regler. Huvudansvaret för barntandvården har folktandvården, som drivs av landstinget. Första kallelsen skickas från folktandvården när barnet är tre år. Inom vissa landsting är det också möjligt att välja privat tandvård. Om du vill anlita en privatpraktiserande tandläkare för dina barn, fråga då hos din lokala folktandvård vad som gäller. När du sedan vänder dig till privattandläkaren krävs ett tandvårdsbevis, som utfärdas av tandvårdsstaben på landstinget.”

Låt oss se! Så här är det om man som jag bor i Blekinge.

”Barn och ungdomar har till och med sista december det år de fyller 19 år rätt till tandvård utan att behöva betala för den. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar oavsett om man går till en privat tandläkare eller folktandvården.”

Så fyller man 19 år den 29 december har man ett års mindre fri tandvård än om man fyller 2 januari !!!!!!! Kan detta verkligen vara riktigt?

Detta gäller exempelvis även i även i Dalarna , Halland och Uppsala Län som skriver så här

”Landstinget i Uppsala län ansvarar för att alla barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det kalenderår de fyller 19 år.

I Uppsala län kan barn och ungdomar från och med två års ålder välja vårdgivare, inom Folktandvården eller hos en enskild tandläkare (privattandläkare) se länk i högerspalten. De barn/föräldrar som inte gör ett aktivt val kallas till Folktandvården. Alla har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett vårdgivare.

Alla barn och ungdomar mellan två och 19 år får erbjudande om att komma till en tandläkare minst vartannat år. Den som utför tandvården ska göra en individuell bedömning av hur ofta barnet behöver komma.

De barn och ungdomar upp till 19 års ålder som är folkbokförda i Uppsala län och som av Folktandvårdens tandregleringsspecialist bedöms ha behov av tandreglering erbjuds det på landstingets bekostnad. Läs mer under rubriken tandreglering.”

Nu är det ju så att de flesta fortfarande går i skolan/gymnasiet det år de fyller 19 och i vissa fall även det året de fyller 20. Jag kan tycka att så länge ungdomar studerar i gymnasiet borde tandvården vara fri. Så vad göra? Ja kanske flytta till Borås för så här skriver Folktandvården i Västra Götaland:

”För dig som är skriven i Västra Götaland är tandvården kostnadsfri till och med det år du fyller 22 år. Därefter får du betala tandvården själv. En bra idé är att teckna Frisktandvård, så får du redan från början koll på vad dina tänder kostar. Vi erbjuder dig Frisktandvård från 45 kronor i månaden.”

Nu har jag inte gått igenom hela landets olika folktandvårder  Men att det alls skall skilja beroende på vart man bor är väl ändå FEL?

Har vi alls högkostnadsskydd likt sjukvården när det gäller tandvården?

Att leta sig igenom nätet efter rätt information är inte det lättaste.

Inte heller går folktandvården ut med information. Åtminstone inte här i Blekinge. Inte ens om en person går in på en mottagning på Folktandvården och ber om att få boka tid. Personen lämnar inte bara namn, adress och telefonnummer utan även personnummer. Vilket gör att personalen lätt ser att denna person under år 2012 kommer fylla 20 år och därmed ej får fri tandvård längre. Varje logisk tänkande vuxen borde då slås av tanken att denna person kanske för första gången i sitt liv måste betala för tandvården OCH att denna ungdom kanske inte vet vad det kostar. EJ heller har något arbete och därmed inkomst. TILL OCH MED en anställd på Folktandvården borde då begripa att det vore på sin plats med information om kostnaden för besöket FÖRE besöket.

ELLER????????

En vanlig undersökning ligger på ungefär 650 – 750:- och där tillkommer kostnad för röntgen  – enskild tand á 50:- . Något som kallas röntgenundersökning helstatus vilket kan tolkar som röntgen av hela munnen  730:-.

När jag ringde den aktuella folktandvårdsmottagningen här i Blekinge och ville avboka den tid ”ungdomen” fått så fick jag besked om att det gällde just en undersökning + röntgen vilket jag då googlar mej fram till skulle kosta bortåt 1500:- . Vilket är mer än studiemedel  på en månad.

Ungdomen i detta fallet pustar ut att vi hann avboka. Läget var ej akut utan bara så att ungdomen i förebyggande syfte ville sköta om sin tandhälsa!

Annonser
Published in: on januari 21, 2012 at 11:47 f m  Comments (2)  
Tags: , ,